18. oktober 2016 åpnet Statkraft den nye kraftstasjonen ved Nedre Røssåga kraftverk. Kostnadene medfører at Hemnes kommune må betale mer for konsesjonskraften, men samtidig skal det nye anlegget produsere mer.
Ny kraftstasjon. 18. oktober 2016 åpnet Statkraft den nye kraftstasjonen ved Nedre Røssåga kraftverk. Det betydde større kraftproduksjon i Hemnes, men ikke nødvendigvis mer inntekter. Nå har et utvalg foreslått store endringer som kan fjerne store inntekter for kraftkommunene. FOTO: Bjørn Sverre Falch

Kraftkommuner ruster til kamp for å beholde milliardinntekter