Leserinnlegg

Er det håp for Hemnesøkonomien?

Det er nå kort tid igjen til valg av nytt kommunestyre, sittende kommunestyre har snart sitt siste møte.

I løpet av de siste fire årene har Hemnes kommune opparbeidet en total gjeld på over 600 millioner kroner, og posisjonen hevder at de har ryddet opp i økonomien. Det har posisjonen IKKE gjort.

Posisjonen har vedtatt budsjetter som har økt kommunens gjeld med mer enn 200 millioner uten noen store nye prosjekter. Når vi får servert prognoser om at renten vil stige med inntil 3% i de neste fire årene vil den økonomiske situasjonen for kommunen bli svært vanskelig. I verste fall vil det bety en utgiftsøkning på 20 millioner kroner årlig bare til dekning av renteutgiftene. Det er penger som Hemnes kommune ikke har. Hva skyldes dette? Jo, blant annet fordi

 • Regjeringen har svekket kommuneøkonomien, overføringene har ikke dekket lønns- og prisvekst
 • Tapte kraftinntekter- 20 mill kr/år de siste årene
 • Kommunen har blitt tilført flere oppgaver uten tilførsel av midler – f.eks. bemanningsnorm i barnehagene

Ordfører i Hemnes hevder at lønn utgjør 90 % av kommunens budsjett. Det stemmer ikke, rett tall er ca 67 %, og det vil ha betydning for de ansatte når omstillingsprosesser skal iverksettes. I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen forøvrig varslet at kommunen vil få en lavere vekst enn lønnsvekst for 2020.

Administrasjonen har flere ganger varslet kommunestyret om at det må sterk lut til for å redde økonomien og for å bestå som egen kommunen. Dagens politiske ledelse har dessverre valgt å fortsette i samme spor, med «høy sigarføring» og utsettelse av problemene.

I inneværende periode har det blitt foreslått flere tiltak for omorganiseringer i hele kommunen, så langt har effekten av tiltakene dessverre gitt liten eller ingen gevinst.

Hva må kommunen gjøre for å tilpasse seg en varslet økonomisk situasjon?

 • For å kutte kostnader som kompenserer for bortfall av 20 – 25 mill kr årlig i kraftinntekter?
 • For å kutte kostnader for dekke en ev. renteøkning opp mot 20 mill kr?

Sosialdemokratene i Hemnes vil:

 • Prioritere de lovpålagte oppgavene. Kommune driver en del produksjon som ikke er lovpålagt og disse tjenestene og produksjon må vurderes nøye
 • Øke effektiviseringstiltakene slik at produksjon av tjenester kan økes betydelig eller drives på samme nivå til en lavere kostnad
 • At kommunen skal bli god på digitale løsninger. Det gir mindre press på mange tjenester og innsparinger kan realiseres
 • Prioritere nedbetaling av gjeld som vil bety reduserte renteutgifter og lavere avdragsbeløp på sikt
 • Løfte fram tjenester og strukturer som styrker vår identitet og innbyggernes livskvalitet for å gjøre Hemnes attraktiv som bosettingskommune med de positive ringvirkningene som tilflytting av f.eks barnefamilier vil gi Hemnes.
 • Legge til rette for utvikling av eksisterende næringsliv og etablering av nye virksomheter. Eksisterende virksomheter som vil videreutvikle og utvide sin virksomhet er viktig. Å legge til rette for ny etablering blir en prioritert oppgave.

Sosialdemokratene i Hemnes mener vi har et program som vil gi økonomisk kontroll, som vil sikre interessene for alle innbyggerne i hele kommunen.  Vi går til valg for å bli ombudsmenn og -kvinner for innbyggerne i Hemnes, og for ny ledelse i kommunen.

Godt valg!

Per Øyvind Eriksen

Sosialdemokratene