Leserinnlegg

Det er så lett å glemme

«Posisjonen har ikke holdt noen stø kurs, og ikke foretatt de grep som må til når det gjelder endringer i struktur og drift. Nå må det spares inn 25/26 mill. hvert år i fire år. Høyresiden har også stått for tapping av nesten alle fond.» Slike utsagn hører jeg til stadighet.

Senterpartiet tilhører verken høyre- eller venstresiden, men vi samarbeider på lokalplanet med partier der vi finner mest forståelse for vår politikk. La meg nevne at i 63 kommuner samarbeider Ap og Høyre. Rana er et godt eksempel.

Å tappe allerede tomme fond er ingen stor bragd, og det er faktisk nok å spare inn 25/26 mill. en gang, ikke fire.

Så la oss kaste et blikk tilbake til 2011, da posisjonen overtok etter åtte års sosialdemokratisk økonomistyring. På dette tidspunkt kunne vel økonomien best sammenlignes med seilene til «Den flyvende hollender» i full storm, og kommunen var trygt forankret på Robeklisten. Kommunen var gått i luksusfellen.

Vi hadde ingen hjelpere, men vi klarte sakte og sikkert å få gjort opp for oss. Regningen etter den finansielle disposisjonen som ble foretatt i 2007, ble ikke liten. Dessuten arvet vi diverse kjente og ukjente regninger som alle ble gjort opp. Her danset millionene av gårde som høstløv i vinden. Resultatet ble at vi forlot Robeklisten.

Når vi så i tillegg har klart å bygge to barnehager og to renseanlegg, mener jeg vi har hatt en stø kurs.  Dagens økonomiske situasjon er langt fra rosenrød, men den kan ikke sammenlignes med 2011.

Vi i Hemnes Sp er sikre på at det som er et gode for hvert enkelt tettsted, også er et gode for hele kommunen. Derfor bør vi prøve å utvikle tettstedene våre, ikke bygge dem ned. Eksempelvis kan dette gjøres ved å tilby gode tomter, og la de kommunale tjenester være der de bør være: Nær brukerne-Nær folk!

Vi kommer ikke til være med på grep som kan gi kortsiktig økonomisk gevinst, men som på lengre sikt kan ha negativ effekt!

På en stand her om dagen ble jeg spurt av en person om jeg ikke syntes at jeg var for gammel til å stille som ordførerkandidat. Han hadde faktisk et poeng, ettersom vi i Norge ikke har noen tradisjon med pensjonister i en slik rolle. I mange andre land er det ganske annerledes. Jeg fortalte han, at da jeg etter å ha blitt nominert, ble intervjuet av en lokalavis i Rana og stilt tilsvarende spørsmål, svarte: «Jeg er like gammel som Johan Petter Røssvoll, og jeg ser fram til et godt samarbeid med han. Det tror jeg begge kommunene kunne ha fått utbytte av». Det ble skiftet tema!

Godt valg.

Paul Asphaug

Ordførerkandidat Hemnes Sp