Når man ikke helt vet hva man gjør

I forrige utgave av Avisa Hemnes prøver Senterpartiets ordførerkandidat, Paul Asphaug, å rettferdiggjøre Senterpartiets forslag om å bruke det beste og mest funksjonelle bygget vi har til helse i Hemnes, Gullblokka, til barnehage.

Begrunnelsen for dette er ifølge Asphaug å kunne selge de to gamle barnehagene. Senterpartiet er også usikker på grunnforholdene på Markusmomyra.

For det første, grunnforholdene er grundig beskrevet og undersøkt i rapporten etter grunnboringer foretatt av Multiconsult i 2015. Der konkluderes det med gode grunnforhold i området der tomta til den nye barnehagen er planlagt. Faktisk med fem borepunkt!  Dette har kommunestyret jevnlig blitt informert om av kommunens fagfolk gjennom utredningen. Dette ignorerer Senterpartiet.

Vedtaket om å bygge den nye barnehagen på Markusmoen frigjør de to gamle barnehagene til salg. Dette ignorerer Senterpartiet.

Videre har fagpersonellet i barnehagene uttalt at den beste løsningen er Markusmoen. Dette ignorerer Senterpartiet.

Foreldregruppen i barnehagene uttaler at den beste løsningen er Markusmoen. Dette ignorerer Senterpartiet.

Asphaug unnlater å informere i sitt innlegg om kostnadene rundt utredningen av Gullblokka. Over en kvart million eller rettere sagt 266.000 kroner av innbyggernes midler har kokt bort i kålen.

All ære til rådmannen som i junimøtet tar til orde for å stanse utredningen av Gullblokka hvis kostnadene ved denne flyttingen blir så store. Etterhvert viser det seg at flyttingen av dagens funksjoner fra Gullblokka vil runde 18 millioner++. Utredningen stanses.

Jeg skal berømme Senterpartiet for å prøve og tenke alternativt, det bør alle politikere gjøre, men en viss porsjon realisme og tanker om kost/nytte bør være med i forslagene.

For tiden utreder rådmannen internt mitt forslag om å spare inn areal på kommunehuset. Samle funksjoner, flytte ut funksjoner og sanerer ubrukt areal. Det blir spennende å se hva resultatet av dette kan bli.

Jeg er ellers veldig glad at vi har vedtatt plassering og bygging av ny barnehage i Korgen slik at vi får gode, funksjonelle og up-to-date forhold for våre barn og ansatte på alle tettsteder i kommunen.

Sten-Oddvar Solhaug

Hemnes Arbeiderparti