Ikke mindre enn 22 elgskanker ble funnet i skråninga ved Anleggsveien.
Elgskanker. Ikke mindre enn 22 elgskanker ble funnet i skråninga ved Anleggsveien. FOTO: Jan G. Buvik

Elgskanka på avveier