• Første rekke fra venstre :
Hans Christian Lorentzen, Kristine Gunnhildsdatter Petersen-Øverleir, Alvie Kristin Tverå, sokneprest Hans-Christian Haaland, sokneprest Terje Halvorsen, Karoline Dal Vekthaug, Håkon Falmår, Eirik Jenssen Reinåmo.
Andre rekke fra venstre :
Andreas Målvatn, Linnea Dambråten, Maren Falmår, Ina Kristine Oksfjellelv, Karl-Magnus Cooper, Sofie Valåmo Stenvoll, Steffen Bakken, Elen Sofie Helgesen Hagen, Anette Grøneng, Matilde Alida Lenningsvik, Saras Nejla Forsmo, Tobias Flostrand Svartvassmo.
Bakerste rekke fra venstre :
Eskil Magnus Valla, Tim Vetle Følling Nerleirmo, Marelius Brendmo, Håkon Kristian Nerleir, Sigve Ingvarssøn Sjøvoll, Noah-Andreas Karlberg, Olvar Johan Derås, Anders Lenningsvik, Jakob Andreas Stensen, Tobias Berg Sørensen
    Bilde 1 av 3 – Årets konfirmanter, Korgen kirke. Første rekke fra venstre : Hans Christian Lorentzen, Kristine Gunnhildsdatter Petersen-Øverleir, Alvie Kristin Tverå, sokneprest Hans-Christian Haaland, sokneprest Terje Halvorsen, Karoline Dal Vekthaug, Håkon Falmår, Eirik Jenssen Reinåmo. Andre rekke fra venstre : Andreas Målvatn, Linnea Dambråten, Maren Falmår, Ina Kristine Oksfjellelv, Karl-Magnus Cooper, Sofie Valåmo Stenvoll, Steffen Bakken, Elen Sofie Helgesen Hagen, Anette Grøneng, Matilde Alida Lenningsvik, Saras Nejla Forsmo, Tobias Flostrand Svartvassmo. Bakerste rekke fra venstre : Eskil Magnus Valla, Tim Vetle Følling Nerleirmo, Marelius Brendmo, Håkon Kristian Nerleir, Sigve Ingvarssøn Sjøvoll, Noah-Andreas Karlberg, Olvar Johan Derås, Anders Lenningsvik, Jakob Andreas Stensen, Tobias Berg Sørensen
  • Konfirmant Arthur Nilssen Kongsdal, og sokneprest Hans-Christian Haaland
    Bilde 2 av 3 – Årets konfirmant, Bleikvassli kirke. Konfirmant Arthur Nilssen Kongsdal, og sokneprest Hans-Christian Haaland
  • Fremste rekke fra venstre :
Simen-André Risvik Roghell, Markus Andreas Eriksen, Martin Nygård Antonsen, sokneprest Terje Halvorsen, Johanna Leirvik, Live Veiåker Sjåvik, Anna Valanja VindstadBak fra venstre :
Frans Jakob Dahlberg, Aron Mathias Valberg, Christian Fredrik Nilssen, Marcus Andrè Karlsen, Henrik Jakobsen, Jonas Henriksen Strandvoll
    Bilde 3 av 3 – Konfirmasjon Hemnes kirke 2019. Fremste rekke fra venstre : Simen-André Risvik Roghell, Markus Andreas Eriksen, Martin Nygård Antonsen, sokneprest Terje Halvorsen, Johanna Leirvik, Live Veiåker Sjåvik, Anna Valanja VindstadBak fra venstre : Frans Jakob Dahlberg, Aron Mathias Valberg, Christian Fredrik Nilssen, Marcus Andrè Karlsen, Henrik Jakobsen, Jonas Henriksen Strandvoll

Årets konfirmasjoner er unnagjort

Årets konfirmasjoner i Hemnes er tilbakelagt.

I Hemnes har over 80 prosent av de unge valgt å bruke den tradisjonelle konfirmasjonen i kirken de siste årene. Også i år var det mange konfirmanter som fylte kirkene.

Konfirmasjonen i Hemnes har muligens litt flere spennende elementer enn det som er vanlig rundt i landet. For de fleste blir konfirmasjonsåret noe mer enn bare selve konfirmasjonsdagen.