Representanter fra Sametinget var Anne Britt K. Hætta og Susanne Amalie Langstrand Andersen. Representert fra Pitesamisk senter, Duoddara Ráfe, var daglig leder Stig Morten Kristensen og Lennart Ranberg. Hemnes Umesamiske forum var representert med Jørn Magnus Rivojen Langseth (nærmest th), Anne Grete Langseth, Harald Horgen, Trond Møllersen og Frank Rivojen J. Persheim Langseth.
Deltakere. Representanter fra Sametinget var Anne Britt K. Hætta og Susanne Amalie Langstrand Andersen. Representert fra Pitesamisk senter, Duoddara Ráfe, var daglig leder Stig Morten Kristensen og Lennart Ranberg. Hemnes Umesamiske forum var representert med Jørn Magnus Rivojen Langseth (nærmest th), Anne Grete Langseth, Harald Horgen, Trond Møllersen og Frank Rivojen J. Persheim Langseth. FOTO: Frank Rivojen J. Persheim Langseth

Kjemper for språket