De to største oksene baner vei og spiser rett fra hånden til Gunn Berit.
Sjefen. De to største oksene baner vei og spiser rett fra hånden til Gunn Berit.

Intet nytt under solen