Det foretas endringer i kommuneledelsen.
Endringer i toppen. Det foretas endringer i kommuneledelsen. Foto: Bjørn Sverre FalchBilde 1 av 1

Endringer i kommuneledelsen

Sissel Andersen overtar stillingen som assisterende rådmann i Hemnes.

Andersen ble ansatt som stabsleder 1. januar 2017 og har blant annet hatt ansvaret for en omfattende digitaliseringsprosess.

– Hemnes kommune har igangsatt en omstillingsprosess for å tilpasse utgiftsnivået til inntektene. I denne sammenheng er det viktig at sentraladministrasjonen best mulig kan understøtte pågående prosesser i enhetene, og at fokus spisses, skriver rådmann Amund Eriksen i en epost.

Dermed foretas det omrokeringer i ledelsen, Andersen inntar nå rollen som assisterende rådmann mens Rolf Fjellestad nå blir personalsjef med ansvar for kultur og oppfølging av Ung i Hemnes.

– Prioritering av følgende områder vektlegges særlig sterkt: Digital- og utviklings kompetanse, personaloppfølging og oppfølgingen av ungdommen i Hemnes gjennom prosjektet Ung i Hemnes, forklarer Eriksen.

Endringene iverksettes fra 1. februar. Andersen skal fortsatt ha ansvaret for staben.