Pytjenhåjen tunnel blir sammen med Breivikhammertunnelen nattestengt i fem uker framover. Det blir mulig å slippe gjennom til faste tidspunkt gjennom natten.
Delvis stengt. Pytjenhåjen tunnel blir sammen med Breivikhammertunnelen nattestengt i fem uker framover. Det blir mulig å slippe gjennom til faste tidspunkt gjennom natten. Foto: Bjørn Sverre FalchBilde 1 av 1

Nattestengte tunneler

Jobben med å oppgradere lysene i Pytjehåjen tunnel og Breivikhammertunnelen fører til lokale utfordringer.

Statens Vegvesen skal oppruste en rekke tunneler med bedre lys. Arbeidet starter mandag 17. august og innebærer at tunnelene kan være stengt inntil to timer av gangen forteller vesenet på sine nettsider.

Allerede mandag må folk begynne å tilpasse seg et nytt trafikkmønster, og jobben forventes å pågå i fem uker framover. Ett kjørefelt kan bli stengt mellom klokka 06.00 og 22.00, mens tunnelen kan bli helt stengt resten av døgnet. Ved stenging vil trafikk bli sluppet gjennom med ledebil til faste tidspunkt, 23.00, 00.00, 02.00, 04.00 og 05.00, men utrykningskjøretøy kan passere ved behov.

Dermed blir det noen uker med både støy og andre problemer for de som bor eller ferdes i distriktet.

— Det er utfordrende å jobbe på E6 der det ikke er reelle omkjøringsmuligheter. Vi vil at arbeidet med å få bedre tunneler skal være til minst mulig ulempe, men er nødt til å stenge i perioder for å kunne arbeide trygt og effektivt, sier prosjektleder Steinar Livik. Arbeidet vil også medføre at de som bor i nærheten kan oppleve støy.

Tunnelene ble bygd i 1996, og får nå en ansiktsløfting opp mot dagens standard. Det som blir mest merkbart for trafikkantene er bedre lys som reguleres automatisk. Tunnelene skal også få ny strømtilførsel og kabelbru i taket. Begge får et teknisk bygg på utsiden. Pytjehåjen får sitt på sørsiden, på høyre side når man kjører nordover. Breivikhammer får på nordsiden, på venstre side.

Pytjehåjen tunnel er 110 meter lang og Breivikhammertunnelen er 186 meter. Det er ca. 1 km mellom dem.

Det er Scanmatic Elektro AS som utfører arbeidene for Statens vegvesen. Firmaet skal oppgradere tolv tunneler på Helgeland og i Salten til en sum av 143 millioner kroner.

Mer opprusting

På Helgeland er det til sammen sju tunneler som inngår i oppgraderingsprosjektet ifølge Statens Vegvesen. De neste er Hemnes-tunnelene Finneidfjord (857 meter) Nordmark (184 meter) og Nesset (578 meter). Etter planen skal arbeide starte i oktober og vil pågå noen måneder.

Til slutt skal også Illhøllitunnelen og Korgfjelltunnelen også gjøres sikrere.