Nyfødte – Monica Eng Haslerud og Marius Arntsen

Lille Elias kom den 22.april. Han ble født på sykehuset Østfold, Kalnes, og var helt perfekt., 3070g og 48 cm. Stolt farmor og farfar er Astrid og Øyvind Arntsen.

Gratulerer!