Regn

Vind og nedbør bidrar til betydelig snøskredfare, og folk anbefales å unngå bratt terreng flere steder i store deler av Nord-Norge. (Illustrasjonsfoto)

Betydelig snøskredfare i Nord-Norge

Regnværet kan skape problemer langs ferdselsårene. Her flommer vannet over veibanen på Skodjevegen på Skodje i Ålesund der grøfter og bekker ikke tok unna vannet som kom under ekstremværet Gyda. (Illustrasjon)

Varsel om jordskredfare

Abonnement
Vind og uvær, ofte i kombinasjon med tung nedbør kan skape problemer med kraftlinjene. (Illustrasjon)

Strømbrudd på Finneidfjord

Abonnement
Det ventes mye vind og nedbør i dagen som kommer.

Mye vær i dagene fremover

Abonnement
Oktober begynte veldig vått på Østlandet, og en bil ble stående under vann i undergangen ved Lørenskog stasjon.

Oktober-været var vått og varmt

Abonnement
Det er sendt ut gult farevarsel for Trøndelag og Helgeland, og det ventes her lokalt mye regn  tirsdag 24. august.

Gult nedbørsvarsel for Trøndelag og Helgeland