Utdanning

Arbeiderpartiets logo på Youngstorget.

Partipisk eller partidemokrati

Elevene synes det er artig å konkurrere i bilkjøring.

Bilkjøring i gymsalen!?!

Abonnement
Tillitsvalgt Stian Harsvik og verneombud Nina Bern Osmo ved Bjerka skole er bekymret for elevenes fremtid.
Kampen for skolene:

– Vi blir utrygge, og vi er slitne av å hele tiden må kjempe.

Abonnement
Kommunestyret fikk plass for alle skolene i kurven.

Ingen endringer i skolestrukturen

Abonnement
Bleikvassli skole og de øvrige skolene i Hemnes går trolig en trygg framtid i møte.

Partipisk hos Hemnes Ap i skolestrukturdebatten

Abonnement
Klubben ved Korgen sentralskole ønsker å synliggjøre hvordan skolehverdagen er med nåværende ressurser.

Klubben ved Korgen sentralskoles ståstedsbeskrivelse med bekymring

I skolestrukturdebatten er det ikke alle som hever stemmen, eller deltar i kommentarfeltene, av ymse grunner. Vi har spurt folket og latt dem være anonyme, for å få frem flere meninger

DEL 4: Hva mener du om skolestrukturen?

Abonnement
Personene vi har spurt har fått være anonym, og er kun beskrevet med kjønn, alder og tettsted de hører til.

DEL 3: Hva mener du om skolestrukturen?

Abonnement
Personene vi har spurt har fått være anonym, og er kun beskrevet med kjønn, alder og tettsted de hører til.

DEL 2: Hva mener du om skolestrukturen?

Abonnement
I en opphetet debatt tørr flere å ytre sine meninger når de får være anonyme.

DEL 1: Hva mener du om skolestrukturen?

Abonnement
Knut Martinsen
Leder

Den vonde debatten

Bjerka skole

Innflyttere om skolestruktur 

Abonnement
Litt over hundre folk i alle aldre deltok i fakkelmarkeringen ved Bjerka skole torsdag 15. februar.

VIDEO: Fakkelaksjonen ved Bjerka skole

Abonnement
Kompisene Lukas Harsvik (til venstre) og Dennis Stien har begge gått på Bjerka skole, og var med på fakkelaksjonen mot nedleggelse av skolen.

Faklene lyste opp Bjerka skole

Abonnement
Bare Arbeiderpartiets Mette Varem og Sten-Oddvar Solhaug stemte mot Per Øyvind Eriksens (SDH) forslag om å bevare dagens skolestruktur fram til 2025. Ordfører Paul Asphaug overvåker avstemmingen ved enden av bordet mens kommunaldirektør Amund Eriksen (nederst til høyre ved bordet) noterer. Rune Trettbakk (Sp), Chris Erik Haugli (H) og Bjørn Terje Nilssen (FrP) forholder seg rolig.

Freder skolene til 2025

Abonnement
I et forsøk på å få en nøytral aktør til å forklare og mene noe i skolestrukturdebatten oppsøkte vi rett og slett ChatGPT.

Hva mener roboten om skolene i Hemnes?

Abonnement
Maria Revdahl går i 3. klasse og er også med på markeringen.

Fakkelmarkering på Finneidfjord: – Jeg planlegger å flytte tilbake hit som voksen

Abonnement

Kommentar: Den glemte jobben

Abonnement
Skolestrukturdebatten:

Kjære politikere!

Debatten om skolestruktur i Hemnes er på ny aktuell. Famles det i tåka etter løsninger?

Det store spørsmålet: skole eller ikke skole

Abonnement