Budsjett

Leder

Gode hensikter

Senterpartiets Rune Trettbakk (nærmest) fikk de fleste med på tilskuddsordningen. Det ble ikke votert over ordningen separat, men var en del av hele budsjettet. Dermed var det kun Sosialdemokratene Hemnes som stemte mot ettersom de ikke ville gi sin tilslutning til det samlede budsjettet ved sluttvoteringen.

Sponser boligmarkedet

Abonnement
På bakerste rad finner vi Sosialdemokratene Hemnes, fra venstre Kåre Nilssen, Tone Øvermo Bruun og Per Øyvind Eriksen. Under avstemmingen kom Wivian Mediå Horseng til å avgi feil stemmetegn, det ble senere korrigert.

Ville utsette barnehagebygging

Abonnement
Kjell-Idar Juvik og Lars Tore Hatten fra Arbeiderpartiet konstanterer tilfreds at de fleste av deres forslag til endringer i budsjettet fikk flertall.

Populære forslag

Abonnement
Rådmann Amund Eriksen,ordfører Paul Asphaug og varaordfører Christine Trones konstanterer at årets budsjettforhandlinger ble langt mindre dramatisk enn fjorårets.

Julefred og -fryd

Abonnement