Landbruk

Spår død med dagens landbrukspolitikk

Abonnement
For å få gammelbukken ombord måtte det både godsaker og litt tvang til.

Til seters for å gjøre seg fete

Abonnement
Det er krefter i sving når denne maskinen, Prime Teck 475, freser over rubb og stubb i det nye åkerlandet.

Nydyrking: 120 mål med ny eng langs Geitvikveien

Abonnement
Vanskeligheter med å få inn arbeidskraft skaper store utfordringer for jordbærprodusentene.

Jordbærprodusenter vurderer å droppe årets sesong

Abonnement
Ivar Thoresen og Djengis Kahn prøver å få saueflokken til å gå gjennom ei trakt av porter.

Gjeterhunder fikk prøve seg

Abonnement
Krister Bjørsvik gleder seg til livet på landet i Hemnes Kommune, sammen med Amalie Adolfsen Saghei og barna.

Valgte Hemnes kommune

Abonnement
Det unge paret, Karoline Breimo og Robin Sjøgård, har vært sammen siden videregående, og er et bra team på gården, med tre barn og mange dyr.

En livsstil, ikke en jobb

Abonnement
May Lisbeth og Øystein  Hoffmansfjeld- Kyllingmo gleder seg til en ny hverdag på gården på Kyllingmoen.

Generasjonsskifte på Kyllingmoen

Abonnement
Utsikt fra Murfjellet mot Lukttinden. Både fremkommelighet og utsikt sørger beitedyra for å vedlikeholde.

Unge bønder i Hemnes

Hemnes er Nordlands nest største landbrukskommune, og en svært viktig næring i kommunen. Samtidig er gjennomsnittsalderen på våre bønder lavere enn "normalt", vi har tatt en rundtur og besøkt våre unge bønder.

Abonnement
Tine jobbet også i fjøset da hun var høygravid, og hadde bare 2 uker fri etter fødsel. Bondelivet er ikke som andre liv!

Griseheldige griser

Abonnement
Norske sauer er ifølge Rachel litt uskikkelige, i forhold til de engelske, men det gir muskler!Dårlig oppførsel. Norske sauer er ifølge Rachel litt uskikkelige, i forhold til de engelske, men det gir muskler!

Fin til jul

Saueklipper Rachel Stratton (22) fra England klipper sauer i Norge denne høsten. Nå har hun vært på besøk med klippeutstyret i Hemnes

Abonnement
Lærer Ben Roger Dyrhaug, Bjørn Borgan (Skognæringsforum-Nordland), Rektor Rolf Jøran Forsmo, Lærer Jan O Johansen og Erlend Krutnes(Allskog) med Vg2 skog elevene.

Fylkesrådet i Nordland har gitt lovnad om videreførelse av VG2-skogbruk for 2 nye år

Abonnement
Ingen vet sikkert hva som skremte Herefordkyrne til Kjell Terje Lillemo. Seks kyr sprang seg halte, tre av de måtte nødslaktes på grunn av skadene. Kan det være bjørn, lurer Kjell Terje Lillemo på?
Bleikvasslia:

Kyr måtte nødslaktes etter å ha blitt skremt ut av gjerde

Abonnement
Etter utredninga er det klart at Nortura Bjerka får beholde storfeskjæring.

Nortura legger ned storfeskjæring tre steder

Abonnement
Fra en stor teig er granskogen tatt ned og lagt klar til utkjøring. Det dreier seg om 2500 kubikk. Firma Rune Brennbakk A/S fra Hattfjelldal er utførende entreprenør, og her bæres et digert lass ut til lunneplassen ved vegen.

Hogst  i  finnbakklia

Abonnement
SNO registrerer spor av jerv for å kartlegge nye ynglinger.

Rovdyrprat uten bedøvelse

Abonnement
Storfe blir skåret opp. Noe skjæres til storhusholdning etter nøye spesifikasjoner, det øvrige går videre til sluttbehandling både hos Nortura og konkurrende selskap.

Nortura vurderer avvikling av skjæring og pakking ved fire anlegg

Abonnement
Medregnet tap av årsverk innen produksjon av fôrkorn anslår Nibio at jordbruket vil miste 6350 årsverk innen 2030.

Klimakur: Flere bondeårsverk kan forsvinne

Abonnement
Tine Nerleirmo Sjøvoll og Sindre Ulvang Sjøvoll sammen med datteren Thale som i april får en lillebror.

Gård og grønne skoger

Abonnement
Norske melkebønder går tøffe tider i møte. Nye regler fra WTO betyr at Norge må kutte ut eksportstøtte som har bidratt til å holde melkeproduksjonen oppe. Nordmenn drikker dessuten mindre melk enn før, samtidig som det importeres stadig mer av blant annet sjokolademelk og oster.

Melkeproduksjonen skal ned med 100 millioner liter

Abonnement