Landbruk

Ingen vet sikkert hva som skremte Herefordkyrne til Kjell Terje Lillemo. Seks kyr sprang seg halte, tre av de måtte nødslaktes på grunn av skadene. Kan det være bjørn, lurer Kjell Terje Lillemo på?

Bleikvasslia:

Kyr måtte nødslaktes etter å ha blitt skremt ut av gjerde

Abonnement
Etter utredninga er det klart at Nortura Bjerka får beholde storfeskjæring.

Nortura legger ned storfeskjæring tre steder

Abonnement
Fra en stor teig er granskogen tatt ned og lagt klar til utkjøring. Det dreier seg om 2500 kubikk. Firma Rune Brennbakk A/S fra Hattfjelldal er utførende entreprenør, og her bæres et digert lass ut til lunneplassen ved vegen.

Hogst  i  finnbakklia

Abonnement
SNO registrerer spor av jerv for å kartlegge nye ynglinger.

Rovdyrprat uten bedøvelse

Abonnement
Storfe blir skåret opp. Noe skjæres til storhusholdning etter nøye spesifikasjoner, det øvrige går videre til sluttbehandling både hos Nortura og konkurrende selskap.

Nortura vurderer avvikling av skjæring og pakking ved fire anlegg

Abonnement
Medregnet tap av årsverk innen produksjon av fôrkorn anslår Nibio at jordbruket vil miste 6350 årsverk innen 2030.

Klimakur: Flere bondeårsverk kan forsvinne

Abonnement
Tine Nerleirmo Sjøvoll og Sindre Ulvang Sjøvoll sammen med datteren Thale som i april får en lillebror.

Gård og grønne skoger

Abonnement
Norske melkebønder går tøffe tider i møte. Nye regler fra WTO betyr at Norge må kutte ut eksportstøtte som har bidratt til å holde melkeproduksjonen oppe. Nordmenn drikker dessuten mindre melk enn før, samtidig som det importeres stadig mer av blant annet sjokolademelk og oster.

Melkeproduksjonen skal ned med 100 millioner liter

Abonnement
Med ei bøtte kraftfor er det lett å bli populær! Mariam er lita men tøff, og slett ikke redd for å bryte på mellom fullt av dyr.

LamaLine – alltid på post!

Abonnement
Rundt huset til Ole Reidar beiter sauene som kom seg helskinnet ned fra fjellet.

Katastrofesommer for sauebønder

Abonnement

Se video fra fylkesmesterskap i sauegjeting

Tom Even Lillemo var både vert og vinner under årets fylkesmesterskap
Abonnement

Årets jordbruksoppgjør:

Bøndene krever 1,92 milliarder

Abonnement
En oppgitt Bjørn Einar Valla hos Helgeland Landbrukstjenester venter fortsatt på skattekort etter at Skatteetaten ikke godkjente kjønnsfastsettelsen på den nyansatte.

Udokumentert kjønn

– Løste seg til slutt
Abonnement