Psykisk helse

Anne Pedersen og samboer Roy Ove Bygdåsmo har opplevd å bli etterlatte etter selvmord for et års tid siden da sønnen til Roy valgte å avslutte livet. En del av sorgbearbeidingsprosessen har vært å sette ord på det vonde, forteller de. De ønsker å bidra til at tabuene rundt selvmord blir borte.
Roy Bygdåsmo vil ha mer åpenhet rundt psykisk uhelse:

– Jeg unner ikke min verste fiende å oppleve å miste noen i selvmord

Abonnement
Eva Pauline Flodberg (t.v.) og Anna Hafnor er to av hittil seks damer fra østlandsområdet som har kjøpt seg bolig og slått seg ned i Bleikvasslia.

Betatt av Bleikvasslia

Abonnement
Lokallaget LEVE Hemnes utvides til å bli LEVE Helgeland, og blir dermed ei forening for hele regionen.

Lokallaget LEVE Hemnes utvides til å favne hele Helgeland

Abonnement
Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har satt ut fire forskningsoppdrag for å følge med på hvordan elevene har klart seg gjennom koronapandemien.

Kunnskapsministeren vil følge koronagenerasjonen over tid

Abonnement
Ada Eidshagen Menne, samfunnskontakt og internasjonalt ansvarlig i Ungdom og Fritid
- Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus, sier at fritidsklubbene er den fritidsarenaen der ungdom møter færrest barrierer for deltakelse.

– Ungdomsklubbene er viktige lavterskeltilbud

Abonnement
Sorgen som oppleves som etterlatt etter selvmord er tung å bære. Solveig Bygdåsmo ønsker mer åpenhet rundt mental helse, for å forebygge selvmord.

Å finne sin vei i sorgen, frem til et liv etter døden

Abonnement
Rydding av skog og kratt rundt Korgen omsorgssenter har gitt beboerne bedre utsikt.

Lyse utsikter for «Utsikt til bedring»

Abonnement
Øyvind Arntsen har fått tildelt LEVE sin ildsjelpris for 2021.

Øyvind ildsjel

Abonnement
Kristin Elise Schade og  Marte Gjerde Larsen holdt foredrag for ungdomskoleelevene.

Fokus på psykisk helse i skolen

Abonnement
Satte fokus på psykisk helse med humor som virkemiddel.

Djevelsk artig – rett og slett!

Abonnement
Helsedirektoratet lanserer fem nye apper mot psykiske plager.

Nye apper fra Helsedirektoratet skal dempe psykiske plager

Abonnement