Okstindene

Varsom.no har sendt ut varsel om flomfare, gult nivå for fjellområder i Nord-Norge.
Varsel om flomfare:

– Vær spesielt oppmerksom i fjellet

Eva Mosheim driver med sau i Bjørnådalen i Vefsn. Hun er takknemlig for at sauebøndene i Leirskarddalen hentet reisesauen hennes under Oksskolten. Sauen hadde vandret fra beite i Varnfjellet i Hattfjelldal.

Langreist sau under Oksskolten

Abonnement
Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) er i gang med å utføre geofysiske målinger fra helikopter over Bleikvasslia og Okstindan.

Helikoptermålinger i lav høyde

Abonnement