ERA_8133 copy
ERA_8133 copy.

Torstein Hatten:

Ny i komiteen: – Glad jeg ble spurt, og oppgaver fikk jeg