Formannskapet opphever sitt eget vedtak om å avsette Mula til industriformål.
Snur. Formannskapet opphever sitt eget vedtak om å avsette Mula til industriformål. FOTO: Knut Martinsen

Formannskapet trekker ekspropriasjonstrusselen