Les også:

Hemnes kommune har tilsatt ny enhetsleder for helsetjenesten