Norges Frivilligsentraler arrangerer en fantastisk sykkeltur fra nord til sør i Norge i anledning Frivillighetens år 2022.
Sykkelturen 2022. Norges Frivilligsentraler arrangerer en fantastisk sykkeltur fra nord til sør i Norge i anledning Frivillighetens år 2022. FOTO: PxHere.com

Sykkelturen 2022:

Langtur for frivilligheten

I anledning Frivillighetens år 2022 arrangerer Norges Frivilligsentraler en fantastisk sykkeltur fra nord til sør i Norge nå i sommer. Jeg er så stolt over at også vi i Norsk Tipping er med på turen! I disse dager er vi kommet til din region.

Målet er å skape oppmerksomhet om frivillig arbeid, enten det handler om å hjelpe syke og gamle, dirigere koret eller å vaske drakter for håndballaget. Både langs sykkelruta og i andre deler av landet kan publikum delta på en rekke arrangementer.

Den lange sykkelturen går gjennom hele sommeren, fra start på Nordkapp 21. mai, til turen til slutt er i mål i Arendal i august. Dette blir så gøy!

Vi i Norsk Tipping er med på turen fordi vi heier på den norske frivilligheten. Hele vårt overskudd, gjerne kalt spillemidlene, styrker rammebetingelsene for frivillig virksomhet i hele landet. I 2021 var overskuddet på nesten 6,3 milliarder kroner. Vi er ikke i tvil om hva pengene betyr, enten de går til rehabiliteringstiltak for kreftsyke, nye kornetter til skolekorpset eller ny fotballbane for ungene i idrettslaget. Pengene stimulerer frivillig innsats i norske lokalsamfunn, og det går ikke an å overdrive hvor mye det betyr. Det ligger enorm kraft i at engasjerte mennesker bidrar frivillig til å gjøre andres liv bedre og rikere. Uten det ville Norge vært et mye fattigere samfunn.

Derfor er jeg glad for at Norsk Tipping kan få være en entusiastisk partner for den norske frivilligheten, denne gang som støttespiller for Sykkelturen 2022. Støtt opp du også, og besøk gjerne https://sykkelturen2022.no for oversikt over sykkelruta og arrangementer du kan delta på. Jeg håper at mange møter opp på de forskjellige arrangementene som følger i sykkelturens hjulspor gjennom Norge i sommer.

Åsne Havnelid,
adm.dir. Norsk Tipping AS