Har noen skylda?

De fleste har nok sett filmsnutten der en konsulent holder foredrag for politikere og offentlige byråkrater i problemløsning. Den beste løsningen var å la være å involvere seg, ikke tukle med ting, og om det skulle gå galt, ha mulighet til å skylde på andre.

Som så mange andre morsomme sketsjer og filmsnutter bygger de på ting vi kjenner igjen fra virkeligheten, og selvsagt ser vi saker i dagliglivet som bringer tankene tilbake til filmsnutten.

Opparbeidelse av infrastruktur og endringer i tjenestetilbud er saker som alltid skaper stort engasjement hos de som står nærmest, enten det gjelder å få tilgang på nye tjenester eller bortfall av tjenester. Gode eksempler på dette er skolestruktur, lege- og helsetjenester, flerbrukshall, samferdsel eller prisnivået på kommunale avgifter.

Ikke alle saker skaper like stort engasjement hos de som skal utføre jobben, eller hos de som fatter beslutningene. Noen ganger ender det opp i situasjoner som kan oppleves både som ansvarsfraskrivelser og tåkelegging. Andre ganger kan det være mer forståelige årsaker bak, men som ikke blir godt nok kommunisert, eller der taushetsplikt oppgis som årsak.

Det er stilt store krav til åpenhet i offentlig forvaltning, en åpenhet som gir media gode arbeidsvilkår for å hente informasjon og kunnskap til saker av offentlig interesse. Noen ganger møter vi allikevel stengt dør, hensynet til personvernet står nemlig også høyt.

Vår oppgave er å finne svar på ulike spørsmål både vi og leserne er opptatte av. Vår oppgave er også å sette ulike saker på dagsorden, også når det er upopulært, og et flertall kanskje ønsker at saken forbigås i stilhet.

Vi leter ikke er syndebukker, etter hvem som har skylda. Som oftest er det ikke så enkelt som at noen har skylda, at de har tukla med det. Derimot skal vi forsøke å finne hvem som har ansvar, og hvordan ting kan løses til det bedre. Og tukles det for lite gjennom passivitet skal vi selvsagt spørre hvorfor.

Aldri har det vært tilgang til så mye kunnskap i verden, bare tastetrykk unna, samtidig har det aldri vært flere falske nyheter. Mangel på informasjon skaper grobunn for falske nyheter, nyheter skapt på mistro.

Lokalavisa er viktig for at lokale spørsmål løftes fram og blir stilt til de som kan svare. Vi har ikke alltid alle spørsmål, har du noen gode og viktige, del dem med oss!