Grønt-grønnere-grønnest

Billig energi fra Hemnes har blitt en attraktiv vare. Allerede før kraftprisene sørpå tok av lusket de første interessentene rundt, nå er det antagelig mer attraktivt enn noensinne.

I de fleste politiske møter har ordføreren orientert om en stor interesse fra seriøse aktører, aktører som ønsker å etablere seg nært kraftfordelingssenteret i Korgen, visstnok Norges største stikkontakt.

Kraftselskapet Nordkraft fra Narvik så tidlig mulighetene, og fikk på plass intensjonsavtale med grunneiere. Allerede i 2019 hadde de en «salgsannonse» for ei tomt for å lokke til seg mulige drivere av et datasenter. Siden har den bare ligget der, men nå har Nordkrafts samarbeid med Aker muligens gjort denne planen varmere.

Neste kanin ut av hatten ble Fuella, de skal lage hydrogen som så skal omdannes til ammoniakk. De har gått samme vei som Nordkraft, først fått på plass en avtale med grunneier, og gjennomfører nå neste steg. Dette kan resultere i en bedriftsetablering som gir kompetansearbeidsplasser, og nye innbyggere. Nye innbyggere gir økte inntekter for kommunen.

Felles for både Nordkraft og Fuella er at de har ingen reell erfaring. De har ikke gjort dette tidligere, de må skaffe både penger og kompetanse. De betyr at de trenger solide partnere før en eventuell realisering.

På de kommunale sakslistene for både formannskap og kommunestyre har det vært mange saker unntatt offentligheten. Det er forståelig at bedrifter som har forretningshemmeligheter slipper å dele disse i offentlighet. Det er vanskelig å se at en mulig etablering i Hemnes er å definere som forretningshemmeligheter, i alle fall ikke over svært lang tid. Dette er ikke patenter eller produksjonshemmeligheter, det er lokalisering.

Vi har vært klar over en tredje aktør som har holdt på en tid med mulig etablering av en større fabrikk. Det har ikke vært mer hemmelig enn at grunneiere har blitt personlig kontaktet på døra, men med beskjed om å holde dette strengt hemmelig. Metoden minner mye om Bør Børson som kledde seg ut for å tuske til seg sorenskrivergården.

Denne aktøren har også ha vært i kontakt med Hemnes kommune gjentatte ganger, både politisk og administrativt. Ulike interesseorganisasjoner har også vært kjent med saken, og visst tålmodighet, men kanskje ikke lenger.

Avisa Hemnes har gjennom lang tid forsøkt å komme i kontakt med denne aktøren, men har dessverre ikke fått respons. Dermed fortsetter spekulasjonene og konspirasjonsteoriene å vandre og vokse.

Åpenhet er et av de viktigste verktøyene vi har i et demokrati, også når det lokkes med stor avkastning og arbeidsplasser.