Norske Freyr Battery registreres på børsen i New York