Begrenset adgang til å besøke folk på helseinstitusjoner

Nye, strenge regler vil gjøre det vanskeligere å gå på sykebesøk.

– Det innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner, opplyser Helsedirektoratet.

Personer som har risiko for å være smittet, skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner.