REGULERT. De aller fleste var enige om at det vedtatte budsjettet ikke var til å leve med. Kun Sverre Storbæk (Frp) stemte mot driftsbudsjettet for 2019, mens han fikk selskap av Per Øyvind Eriksen (HS) i motstand mot økonomiplanen for drift 2020-2022. Investeringsbudsjettene og verbalforslagene fikk ordføreren gjennom uten en eneste stemme mot.FOTO: KNUT MARTINSEN

Snuoperasjonen fullført

Kommunestyret i Hemnes vedtok som forventet å reversere budsjettvedtaket fra desember. Dermed avlyses masseoppsigelsene.

Selv om budsjettet i den endelige avstemmingen bare fikk en og to stemmer mot seg ble det ikke et møte uten dramatikk. Mest dramatisk ble det allikevel først etter at avstemmingen var over, en av arkitektene bak forslaget fra desember, Vidar Lenningsvik fra Hemnes sosialdemokrater, ba om ordet:

– Jeg håper vi gjorde riktig nå, tusen takk for meg! sa han, før han la fra seg sin kommunale Ipad foran ordføreren og forlot møtet.

Flere oppfattet handlingen som en «oppsigelse» fra tillitsvervet som folkevalgt, i så fall svært overraskende i lys av det som ellers skjedde i møtet.

Kvelden startet med formannskapsmøte, et møte som ble lagt til et annet møterom slik at kommunestyresalen kunne være klar for nettopp kommunestyret to timer senere. Det viste seg raskt vanskelig å gjennomføre, det var for mange interesserte tilhørere og dermed måtte møtet utsettes noen minutter for å ommøblere kommunestyresalen.

Ba om omkamp

Ordfører Christine Trones åpnet møtet med å fortelle at hun først ble kontaktet av Vidar Lenningsvik som ba om at det ble avholdt møte for å foreta en budsjettregulering, senere fikk hun samme ønske fra Arbeiderpartiet og SV. Ettersom disse partiene til sammen sto for 10 av de 12 stemmene som utgjorde flertallet i budsjettvedtaket valgte hun å kalle inn til ekstraordinære møter for både formannskap og kommunestyre.

På tross av en god del debatt endte det med at et enstemmig formannskap rådet kommunestyret til å vedta en kraftig budsjettregulering, noe kommunestyret sluttet seg til mot en stemme.

Kutt ble omgjort

Vedtaket er identisk med rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2019 med to unntak der kommunestyret ønsker å bruke mer penger. Politikerne fant nemlig midler til både en arealplanlegger samt midler for å løse utfordringene med sju barn som mangler barnehageplass.

På investeringsbudsjettet ble det derimot ikke gjort store endringer fra vedtaket i desember. Her ble det funnet penger til å gjennomføre digitaliseringsprosessen som er satt i gang, en prosess som skal medføre besparelser over tid. Det ble også funnet kr 400.000 til IKT-investeringer i skolen som blant annet skal gi elevene datamaskiner.

I vedtaket presiserer også kommunestyret at det er behov for å omstille Hemnes kommune slik at man har økonomisk ryggrad til å levere gode tjenester og bestå som egen kommune. For å oppnå dette er det behov for å et varig reduksjon i kostnadene på ca. 25 millioner årlig.

Dermed er unntakstilstanden i Hemnes foreløpig over, om dette betyr bedre samarbeidsforhold mellom posisjon og opposisjon er derimot langt mer usikkert.

Rådmann Amund Eriksen fortalte om en tid som har vært utfordrende for mange ansatte gjennom både usikkerhet rundt framtiden og påstander fremmet mot dem i sosiale medier. Han fortalte også at flere nøkkelpersoner nå søker seg bort, personer med viktig kompetanse nettopp nå når omstillingsprosessene setter inn. Han viste til at teknisk sjef slutter 1. mars og at etaten ikke har erstattet nøkkelpersoner som har gått av med pensjon.

– Dette er forhold kommunestyret må ha i bakhodet når beslutninger om tempo på den nødvendige omstillingen skal fattes. Det er ikke nok med et vedtak, vi må ha på plass kompetanse til å gjennomføre dette og ha de ansatte med i prosessen. Hvis ikke settes vi flere år tilbake i forhold til å lykkes med en vellykket omstilling, mente Eriksen.


Les mer om saken i kommende ukes papirutgave.

FANT LØSNINGER. Rådmann Amund Eriksen og ordfører Christine Trones var tilfreds med at den vedtatte budsjettreguleringen satte en strek over en svært utfordrende prosess.FOTO: KNUT MARTINSEN
BA OM UNNSKYLDNING. En ydmyk men framoverlent Vidar Lenningsvik (HS) ba om unnskyldning for de belastninger det vedtatte budsjettet hadde påført.FOTO: KNUT MARTINSEN
FOTOSERIER
Smil
Samefolkets dag i Korgen
Full fres
Halloween
Lokaloppgjør: Korgen-Hemnes
Kos og hygge under Hemnesjazz 2018
Hemnesjazz 2018 - diverse
Konserten i Hundneset med Halvard Kjelen & Snorre Sivertsen
Hemnesjazz 2018 - Hundneset

ANSVARLIG REDAKTØR:
KNUT MARTINSEN
TLF: 977 97 333

TIPS OSS:
TIPS@AVISAHEMNES.NO
TLF: 977 97 333

WEBDESIGN:
WWW.DAESIGN.no
TLF: 970 35 284

Avisa Hemnes arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Avisa Hemnes har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.

© 2015 Avisa Hemnes AS