BER OM HJELP. Hemnes lensmannskontor skal i framtiden bemannes med en person åtte timer i uka. Nå ber Kjell-Idar Juvik statsråden ta tak i saken.FOTO: BJØRN-TERJE NILSSEN

Juvik tar lensmannen til Stortinget

Hemnes lensmannskontors skjebne blir nå tatt opp på Stortinget. Kjell-Idar Juvik ber statsråd Sylvi Listhaug sørge for at kontoret blir bemannet også i framtiden.

Det var i et møte i januar mellom ordfører Christine Trones og politistasjonssjef Hege Kvalvik Viken fra driftsenhet Rana det ble klart at planene for Hemnes lensmannskontor var å bemanne det med en person åtte timer i uka. Dagens kontor har til sammenligning fire polititilsatte og en sivilt ansatt.
I forbindelse med nærpolitireformen ønsket politimesteren i Nordland å legge ned lensmannskontoret. Hemnes kommune protesterte mot avgjørelsen, og fikk som en av tre kommuner i Norge medhold etter at Justis- og beredskapsdepartementet omgjorde vedtaket.
Det har derfor vakt både irritasjon og overraskelse at det nå defineres som et lensmannskontor med en bemanning som er lavere enn det som er definert for en politikontakt i kommunen.
Juvik har sendt et skriftlig spørsmål der han ber statsråden redegjøre skriftlig for om hun vil sørge for at vedtaket blir iverksatt som forutsatt med minimum dagens bemanning.
– Jeg mener helt klart at her har ikke Nordland Politidistrikt fulgt opp departementets klagebehandling. Ser man på de to andre kommunene som fikk medhold i klagen, Stranda kommune i Møre og Romsdal politidistrikt og Aurland i Vest politidistrikt, så har Aurland beholdt sine stillinger og Strand fått økt sine stillinger, sier Juvik.
Han trekker også fram at bemanningen faktisk bør økes ut fra befolkningsmengden i Hemnes.
– Jeg har i dag sendt et skriftlig spørsmål fra Stortinget til Statsråd Listhaug og bedt hun følge opp vedtaket fra mai 2017, og forventer at de nødvendige beskjeder går til Nordland politidistrikt, avslutter Juvik.
I regjeringsplattformen som ble vedtatt da Venstre gikk inn i regjeringen nylig heter det at det skal jobbes for to politifolk per tusen innbyggere innen 2020. Det heter videre at politidistriktene i større grad skal få disponere sine ressurser slik de selv mener er hensiktsmessig.

FOTOSERIER
Smil
Samefolkets dag i Korgen
Full fres
Halloween
Lokaloppgjør: Korgen-Hemnes
Kos og hygge under Hemnesjazz 2018
Hemnesjazz 2018 - diverse
Konserten i Hundneset med Halvard Kjelen & Snorre Sivertsen
Hemnesjazz 2018 - Hundneset

ANSVARLIG REDAKTØR:
KNUT MARTINSEN
TLF: 977 97 333

TIPS OSS:
TIPS@AVISAHEMNES.NO
TLF: 977 97 333

WEBDESIGN:
WWW.DAESIGN.no
TLF: 970 35 284

Avisa Hemnes arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Avisa Hemnes har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.

© 2015 Avisa Hemnes AS