TRAFIKKSIKKER KOMMUNE. Svein Eggesvik, Rune Trettbakk, Unni Knutli, Tore Jeremiassen og Silje FisktjønmoFOTO: CAMILLA ØDEGÅRD WITH

Hemnes godkjent som trafikksikker kommune

Hemnes kommune har lenge jobbet med å kunne bli godkjent som trafikksikker kommune. Den 8. november fikk de skiltet som beviser at de har oppfylt kriteriene, som nummer sju i Nordland.

Til stede på godkjenningsmøtet var Unni Knutli og Tore Jeremiassen fra Trygg Trafikk, fylkesråden for samferdsel Svein Eggesvik (SP), Silje Fisktjønmo fra Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg, samt enhetsledere fra sektorene i kommunen og assisterende rådmann Rolf Fjellestad.

Unni Knutli fra Trygg Trafikk er distriktsleder i Akershus og er med i et godkjenningsteam har hatt ansvar for gjennomgang av dokumentasjonen Hemnes kommune har levert. På godkjenningsmøtet gikk Knutli gjennom denne dokumentasjonen og ga tilbakemelding til hver sektor.
Hun var fornøyd med barnehagenes arbeid.
– Jeg vil rose kommunen for felles rutiner for tur. Dere viser også et godt samarbeid på tvers av skole og barnehage.
Når det gjaldt skolene i kommunen trakk Knutli frem Korgen og Hemnes sentralskoles arbeid.
– Korgen sentralskole har levert en god analyse, der de har vurdert risiko og sikkerhet. Jeg liker godt at skolen har sett etter utfordringer. Tiltak som at elever ikke skal ha sekken i fanget når de kjører buss, viser at sikkerhet er grundig gjennomtenkt.
– Hemnes sentralskole har levert en veldig bra oppgave. Når vi finner noe som er så bra, så sender vi det videre slik at andre kan få se gode eksempler på hvordan det skal gjøres.
Knutli skryter også av helsestasjonens gjennomgående arbeid etter malen.
– De gjør en fantastisk god jobb, og er uten tvil en viktig aktør i kommunen.
Som en del av godkjenningen fikk Hemnes kommune overrakt en sjekk fra Nordland fylkeskommune på 100.000 kr, som leder i Teknisk- og miljøutvalget, Rune Trettbakk (SP) mottok. I tillegg får skolene og barnehagene henholdsvis 5.000 og 3.000 kr hver.

Jeg fikk en bekymringsmail for krysset i Korgen
Svein Eggesvik
Svein Eggesvik trakk frem gode sider ved kommunens trafikksikkerhet, men også ting som må jobbes med videre.
– Jeg fikk en bekymringsmail for krysset her i Korgen, som blant annet lokalavisa hadde på forsiden for noen uker tilbake.
Eggesvik adresserer også manglende gatelys og fortau.
– Selv om en kommune blir godkjent betyr det ikke at trafikkulykker er fraværende, men godkjenningen er et kvalitetsstempel på arbeidet som er lagt ned for å øke sikkerheten.
Rolf Fjellestad mener det er viktig at Hemnes får denne godkjenningen.
– Det er flott, og det er noe å være stolt over.
Han anerkjenner likevel at det er ting som må jobbes med fremover.
– Det ligger potensielle farer med at E6 går gjennom kommunen. I tillegg er det manglende fortau, og hensyn som må tas med tanke på Leirskarveien og den økte trafikken grunnet Rabothytta.
Hemnes kommune er den tredje kommunen på Helgeland som er godkjent som trafikksikker kommune, nummer 7 i Nordland og 49 på landsbasis. Trygg Trafikk sier at det er et mål at alle kommuner skal få denne godkjenningen.

OVERLEVERTE SJEKK . Rune Trettbakk og Svein Eggesvik.FOTO: CAMILLA ØDEGÅRD WITH

KRITERIER FOR TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

  • Kommunen har forankret ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet hos ordfører og rådmann. Delansvar kan ligge hos den enkelte etatsleder.
  • Kommunen har et utvalg med ansvar for trafikksikkerhet.
  • Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet som inneholder regler for reiser og transport i kommunens regi, og ved kjøp av transporttjenester.
  • Kommunen har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell (materiellskader) i kommunen.
  • Kommunen har en trafikksikkerhetsplan som er forankret i fylkets trafikksikkerhetsplan. Planen har rullerings- og rapporteringsrutiner.
  • Planen ivaretar både holdningsbearbeidende/trafikantrettede- og fysisk tiltak.
  • Kommunen har innarbeidet kriteriene / sjekklistene for kommunens sektorer (HR, barnehage, skole, kultur, helse og vei).
  • Kommunen påvirker lag og foreninger til å innarbeide regler for trafikksikkerhet i sin virksomhet.
Les mer om: #Samfunn | #Samferdsel
FOTOSERIER
Smil
Samefolkets dag i Korgen
Full fres
Halloween
Lokaloppgjør: Korgen-Hemnes
Kos og hygge under Hemnesjazz 2018
Hemnesjazz 2018 - diverse
Konserten i Hundneset med Halvard Kjelen & Snorre Sivertsen
Hemnesjazz 2018 - Hundneset

ANSVARLIG REDAKTØR:
KNUT MARTINSEN
TLF: 977 97 333

TIPS OSS:
TIPS@AVISAHEMNES.NO
TLF: 977 97 333

WEBDESIGN:
WWW.DAESIGN.no
TLF: 970 35 284

Avisa Hemnes arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Avisa Hemnes har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.

© 2015 Avisa Hemnes AS