NEDSTEMT. Paul Asphaug (Sp), Bjørn-Terje Nilssen (Frp), Elin Wullum (SV), Vidar Lenningsvik (Ap) og Tord Johansen (Ap) stemmer ned høyredamene Christine Trones og Marte Præsteng. FOTO: KNUT MARTINSEN

Innbyggerinitiativ i formannskapet

Kommende torsdag skal kommunestyret behandle innbyggerinitiativet fra innbyggerne i Leirskardalen. Da formannskapet behandlet saken endte de opp uten mening.

I rådmannens innstilling til formannskapet ble viktigheten av å sette inn tiltak langs FV322 trukket fram, og å påta seg rollen som pådriver inn mot Regional Transportplan for å få en opprusting høyt prioritert. Her tok også kommunen på seg ansvar for å bringe sammen partene for å få utnyttet tunnelmasser fra Finnbakklia som blir tilgjengelig neste år.
Et sentralt krav i innbyggerinitiativet er at kommunen må slutte å benytte Okstindane med omland i markedsføringen av kommunen.
I rådmannens innstilling ble dette kravet drøftet:
«Hemnes kommune sin promotering av Okstind-området og Rabothytta vil ha helt ubetydelig innvirkning på besøkstallene i området da hovedtyngden av markedsføringen går via andre kanaler. Hemnes kommune bør derfor holde fast på sin strategi i næringsplanen, men bidra til gode og omforente løsninger gjennom en god besøksforvaltning i dialog med berørte parter.»

Når kommunestyret skal behandle saken er det formannskapets innstilling som ligger til grunn. Et flertall på fem valgte å stryke hele punktet uten å erstatte det med noe annet, kun Høyres to representanter stemte for rådmannens forslag.
Dermed foreligger en innstilling der hovedkravet til leirskarværingene verken blir behandlet eller omtalt.
– Unødvendig
I formannskapet tordnet Tord Johansen (Ap) mot kommunens behandling i denne saken:
– Dette er en unødvendig sak, kommunen har hatt flere muligheter opp gjennom årene til å ordne opp. På 30 år har man ikke greid å anlegge parkeringsplass eller avkjørsel selv om grunneierne har sagt vær så god og vært villig til grunnavgivelse. Vi har fått til parkering og toalett andre steder, men ikke her. Fartsgrenser er vel og bra, men egentlig er dette en avsporing av debatten.
Seniorrådgiver Håkon Økland hos Hemnes kommune har jobbet med denne saken over mange år og forsøkte å nyansere «kommunen har ikke gjort nok»-påstanden til Johansen:
– Konsesjonssøknaden til kraftutbyggingen av Mørkbekken har ligget som en bremsekloss og stoppet en rekke prosjekt. Dette har vært naturlig all den tid en utbygging her ville åpnet for nye muligheter, sa Økland.
Avholdt flere møter
Dette kraftanlegget fikk nylig et endelig nei til utbygging. I forbindelse med utbyggingen var det planlagt et servicebygg som skulle løse flere av utfordringene med både adkomst til Rabothytta i utmarka og toalett. Det har ifølge Økland vært avholdt flere møter mellom kommunen og grunneiere i området de siste årene for å finne løsninger, men der den uavklarte konsesjonssøknaden har forhindret permanente løsninger. Dette gjelder også klopping av den nedre delen av stien til Rabothytta som Hemnes Turistforening ønsket å legge.
– Steintippen i Leirbotnet har helt siden 60-tallet vært benyttet til parkering, problemet med for få parkeringsplasser har oppstått de siste årene etter at Rabothytta åpnet. Selv om Hemnes kommune har benyttet Rabothytta i markedsføringen har ikke Leirskardalen som innfallsport til hytta blitt promotert, sa Økland.
Senterpartiets Paul Asphaug gjorde det klart at det var helt uaktuelt å støtte det siste punktet, og fikk støtte fra Tord Johansen. De hadde imidlertid ingen forslag til annen tekst, bare at punktet ikke skulle være med i vedtaket. Asphaug gjorde det også klart at Senterpartiet i kommunestyremøtet kommer til å foreslå både sjikaner langs veien for å senke farten og ei kommunal bussrute i sommer for å se om dette kan løse noen av problemene.
– Ei bussrute gjennom fire sommeruker som et eksperiment, kombinert med høy parkeringsavgift. Den bør ha to turer formiddag og to turer ettermiddag og drives i kommunal regi. Det er mulig det kommer til å koste, sa Asphaug.
Innbyggerinitiativet
Bakgrunnen for saken er et brev fra innbyggerne i Leirskardalen til Hemnes kommune der de tar opp trafikk og vei og hva dette har gjort med levevilkårene i dalen. Det har allerede vært avholdt et møte der både representanter for det politiske Hemnes, administrasjonen i Hemnes kommune samt to personer fra Statens vegvesen.
Trafikkmengden i dalen har økt kraftig etter åpningen av Rabothytta, den har blitt kjent langt utenfor landegrensene og har blitt et turmål for så vel lokalbefolkning som turister langveisfra. Trygg Trafikk og trafikksikkerhetsutvalget i Hemnes har vært på befaring og spilt inn en rekke konkrete forslag til Statens vegvesen med hensyn til skilting og fartsgrenser.
Veien er en fylkesvei, eid av Nordland fylkeskommune mens den driftes av Statens vegvesen. Hemnes kommune har dermed ingen direkte innflytelse på veien, men har spilt inn både tiltak og fremmet ønske om styrket vedlikehold.
Et av kravene fra leirskarværingene er at Hemnes kommune skal slutte å benytte Okstindane og området rundt i markedsføringen av kommunen. I rådmannens saksutredning blir det vist til at kommunens markedsføring utgjør en forsvinnende liten del av den totale omtalen av Rabothytta spesielt og området generelt, og at besøkstallene ville bli svært lite påvirket av en eventuell endring i kommunal strategi.

KOMMENTAR: MENINGSLØSE POLITIKERE

  • Et flertall i formannskapet valgte å ikke mene noe som helst om leirskarværingenes hovedkrav, å slutte med markedsføringen av Okstindane, Rabothytta og området rundt. I debatten ble det blant annet sagt at leirskarværingene ikke ville bli fornøyd med rådmannens innstilling. Dermed valgte våre politikere å stikke hodet i sanden og ikke mene noe som helst.
  • Et googlesøk på Rabothytta gir 26.900 treff, av disse er knapt 7.000 fra norske nettsider. Hver dag er det bilder og filmsnutter fra området, og ofte delt på Facebook. Det er vanskelig å argumentere mot rådmannens innstilling, Hemnes kommunes påvirkningskraft utgjør svært lite i trafikkmengden i Leirskardalen. Det betyr selvsagt ikke at problemene skal forbigås i stillhet, det gjør det bare enda viktigere å finne gode løsninger.
  • Tord Johansen sa i debatten også at dette er en debatt som går mange tiår tilbake, og at selve veisaken bare er en avsporing til det som ligger bak. Det er vi helt enige i, hans og flertallets løsning på dette derimot er en viderføring av gamle feil: å koste konflikter og vanskelige dialoger under teppet.
  • Det kan godt være at leirskarværingene ikke vil være fornøyd med at Hemnes kommune mener at deres bidrag i markedsføringen av Rabothytta og området bare er en dråpe i havet og at opphør av slik omtale ikke vil påvirke trafikken i Leirskardalen. Det politikerne ikke drøftet var hvorvidt denne påstanden stemmer eller ikke, de bare fjernet den fordi den kunne virke provoserende.
  • Våre politikere er innvalgt i kommunale verv for å mene, finne løsninger og representere hele kommunen. Det er svært vanskelig å se at de i denne saken gjør jobben, for leirskarværingene blir det kanskje mer provoserende at de velger å ikke behandle deres krav enn at de faktisk viser at de lytter, drøfter, og så konkluderer annerledes.
  • Denne saken trenger en åpen og god dialog, å tie er bare en fortsettelse på en sak som nå kan ta et godt skritt framover, for alle parter. Okstindane og Rabothytta har blitt et fyrtårn for Hemnes. Prognosene viser at veksten i reiseliv og friluftsliv bare kommer til å fortsette inn i framtiden. Området er unikt og kommer til å bli benyttet, det er derfor viktig å være på banen og legge premissene slik at avkastningen kan bli igjen lokalt. Skal dette lykkes må det skje gjennom en debatt der man både lytter og ser hverandre. Da passer det dårlig å være uten mening, leirskarværingene fortjener mer.
HILSNINGER
Stefan Olav Olsen
40! Stefan Olav Olsen
Lukas Harsvik
7! Lukas Harsvik
FOTOSERIER
Tidlig start
17. mai 2018 Litt av hvert
17. mai 2018 Korgen
17. mai 2018 Bjerka
17. mai 2018 - Hemnesberget
17. mai 2018 Hemnesberget
17. mai 2018 - Bleikvasslia
17. mai 2018 Bleikvasslia

ANSVARLIG REDAKTØR:
KNUT MARTINSEN
TLF: 977 97 333

TIPS OSS:
TIPS@AVISAHEMNES.NO
TLF: 977 97 333

WEBDESIGN:
WWW.DAESIGN.no
TLF: 970 35 284

Avisa Hemnes arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Avisa Hemnes har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.

© 2015 Avisa Hemnes AS