KVALITET ELLER PENGER. Hemnes kommer svært godt ut i Unicefs kommunebarometer med en 11. plass i landet. VIDEO: NTB NYHETSGRAFIKK

Forskjeller i kommune-Norge

I 2010 ropte FNs barnekomité varsku om geografisk forskjellsbehandling av barn i Norge. Seks år etterpå er lite endret.

Årets UNICEF-analyse av kommunenes tilbud og tjenester for barn viser fortsatt store geografiske forskjeller. Et eksempel er Stavanger og Trondheim, to kommuner som demografisk sett er ganske like, men der tjenester for barn er gjennomgående mye bedre i Trondheim enn i Stavanger.
– Det som er overraskende, er at vi fremdeles finner store forskjeller i kommuner som i utgangspunktet er ganske like. For eksempel er det enorm variasjon blant de 53 største kommunene i Norge. Til tross for at disse byene er relativt like hva gjelder både befolkningsantall og demografi, sier juridisk rådgiver i UNICEF Norge, Ivar Stokkereit, til NTB.
Taust
FNs barnekomité var i 2010 bekymret over forskjellene i Norge og betenkt over «at tjenestene for barn varierer, alt etter hvor i landet man bor, og at enkelte av disse tjenestene er sterkt underbemannet og mangler tilstrekkelig ressurser».I årets rapport til FNs Barnekomite sier ikke regjeringen noe om utfordringene knyttet til store geografiske forskjeller.
– Det er uakseptabelt, sier Stokkereit.
UNICEF har kartlagt hvordan kommunene satser på barn og unge og reagerer på både pengebruk og kvalitet på tjenester innen skole, barnevern, barnehager og helsetjenester. Inntektsgrunnlag, befolkningstetthet, størrelse og sammensetning av disse påvirker resultatet, men UNICEF mener mye også handler om prioriteringen av barn og unge.
Storbygap
På lista over de 53 største kommunene i Norge havner Porsgrunn i Telemark på topp og Røyken i Buskerud på bunn når det gjelder gode tjenester for barn. Her ligger storbyene Trondheim, Bergen, Oslo og Stavanger på henholdsvis 2., 15., 18. og 38. plass.
De små kommunene dominerer lista over de ti kommunene som får aller best totalscore i analysen, med rogalandskommunen Utsira øverst. Buskerudkommunen Rollag har gjort det gradvis mye bedre de siste fire årene og er nå nest best i Norge på tilbud for barn, etter et kjempebyks på lista.
– Hvorfor er det slik? Vi vil ha en debatt i hver enkelt kommune, og vi vil at staten skal se på skjevheter i hvordan inntektene fordeles, sier Stokkereit.
Barnehage
De største geografiske ulikhetene finner man i barnehagetilbud. Kommunene som får dårligst score, har både lavest barnehagedekning og lavest pengebruk per barn, minst plass per barn i barnehagen og lavest utdanningsnivå på de ansatte. Andre kommuner ligger helt på topp i alle kategorier.
– Vårt formål med dette er ikke å henge ut noen, men å rette søkelyset mot fordeling av goder. At ulikhetene ikke er gjort noe med, gir stor grunn til bekymring, sier Stokkereit.

FORSKJELLSBEHANDLING. Barn har krav på individuelt tilpasset behandling og like muligheter uansett hvor de vokser opp i Norge. UNICEF Norge tror ikke det er slik i praksis.FOTO: RANK MAY / NTB SCANPIX

GEOGRAFISKE ULIKHETER FOR BARN OG UNGE

 • * Utsira i Rogaland kommer best ut på UNICEFs liste over kommunale tilbud for barn med 4,5 poeng på en skala fra 1 til 5.
 • * Hå i Rogaland og Røyken i Akershus får lavest score med 1,5.
 • * De ti beste kommunene er små og spredt over hele landet.
 • * Blant de fire storbyene gjør Trondheim det gjennomgående best, Oslo og Bergen ligger et stykke bak, mens Stavanger kommer dårligst ut.
 • * Analysen baserer seg på rangering innen kvantitet og kvalitet, 16 variabler innenfor barnehage, skole, barnevernstjeneste og kommunehelsetjeneste
 • * Ulikhetene er størst innen barnehage, der Eidfjord i Hordaland får full pott for tilbudet sitt, mens Sokndal i Rogaland får 1 poeng.
 • * Flakstad i Nordland bruker 89.000 kroner per år på å drifte en barnehageplass, Modalen i Hordaland 329.000 kroner.
 • * Blant de 53 største kommunene varierer antall elever per lærer fra 7 til 11 barn.
 • * I flere kommuner har bare 6 av 10 lærere høyere utdanning
 • * Barnevernet i Tjeldsund i Nordland har 13 fagutdannede stillinger per tusen barn, Birkenes i Aust-Agder har ingen.
 • * I trøndelagskommunene varierer antallet årsverk i forebyggende helsetjenester for barn og unge fra under ett årsverk per tusen barn i noen kommuner til nesten ti årsverk per tusen barn i andre.
 • (Kilde: UNICEFs kommuneanalyse , KOSTRA)
 • (©NTB)
Les mer om: #Samfunn | #Politikk | #Rikspolitikk
HILSNINGER
Madelen Rustad Brendmo
12 år! Madelen Rustad Brendmo
Jakob Siljesønn Ludviksen
2 år! ! Jakob Siljesønn Ludviksen
Sigrid Falkenhaug
13 år! Sigrid Falkenhaug
Angelika Kråkstad
11! Angelika Kråkstad
Isai Lauknes
6! Isai Lauknes
FOTOSERIER
Smil
Samefolkets dag i Korgen
Full fres
Halloween
Lokaloppgjør: Korgen-Hemnes
Kos og hygge under Hemnesjazz 2018
Hemnesjazz 2018 - diverse
Konserten i Hundneset med Halvard Kjelen & Snorre Sivertsen
Hemnesjazz 2018 - Hundneset

ANSVARLIG REDAKTØR:
KNUT MARTINSEN
TLF: 977 97 333

TIPS OSS:
TIPS@AVISAHEMNES.NO
TLF: 977 97 333

WEBDESIGN:
WWW.DAESIGN.no
TLF: 970 35 284

Avisa Hemnes arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Avisa Hemnes har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.

© 2015 Avisa Hemnes AS