REFORMERES BORT. Hemnes lensmannskontor ligger i dag på Hemnesberget. I forslaget til nærpolitireform slettes alle spor etter permanent tilstedeværelse av politi i Hemnes.FOTO: BJØRN-TERJE NILSSEN

FORSLAG: Helgelandspolitiet styres fra Rana

Om ei drøy uke skal politimesterens innstilling til den lokale løsningen til politireform ut på høring. Et utkast til høringen viser at politi-Helgeland skal styres fra Rana og det blir laber politiaktivitet i Hemnes.

Ei arbeidsgruppe har nylig overlevert sin innstilling til politimesteren. Det forventes ikke at politimesteren kommer til å foreta store endringer på de konklusjoner arbeidsgruppa har kommet fram til.
I siste kommunestyremøte var driftsenhetsleder Nord, Roald Bjerkadal, og orienterte om sin innstilling til politimesteren. Han foreslo å redusere lensmannskontoret til to ansatte og flytte dette til Korgen. Begrunnelsen var et ønske om å være nær de enheter politiet jobber tettest sammen med. Han sa blant annet at dette forslaget for et forsøk på å berge det som berges kunne.
I utkastet vi sitter med til organisering av politiet i Nordland har hans forslag ikke vunnet fram. Her foreslås det at Hemnes lensmannskontor slås sammen med Mo i Rana politistasjon mens lensmannskontorene på Nesna og Lurøy/Træna opprettholdes.
Alternativer
I ett alternativ to forsvinner alle lensmannskontorer inn i Rana, mens et tredje alternativ går ut på å opprettholde kontoret i Hemnes samtidig som dette flyttes til Korgen. Arbeidsgruppa som har utarbeidet dokumentet mener Korgen blir nær nok både Mosjøen og Mo i Rana slik at utrykningstiden vil være akseptabel. Til erstatning for dagens stasjonerte mannskap skal det i framtiden utnevnes en politikontakt med ansvar for Hemnes som skal være stasjonert i Rana. Denne kontakten skal være i kommunen en eller flere dager i uka.
Et av målene i det som kalles nærpolitireformen er å være mer tilstede og synlig, og å drive mer forebyggende virksomhet, styrke kontakten med lag og foreninger, næringsliv og kommunale etater. I tillegg skal de være mer ute på veien. Dette skal i Hemnes gjennomføres samtidig som antall fast stasjonerte medarbeidere i kommunen reduseres fra fem til null. En av målsetningene i reformen er for øvrig at det skal være to polititjenestemenn pr 1.000 innbyggere.
Helgeland styres fra Rana
I hele fylket foreslås det å redusere antall tjenestesteder fra 34 til 19 under mottoet «sammenslåing gir politikraft!». I tillegg til tjenestesteder deles fylket inn i geografiske driftsenheter, GDE. Det har vært et uttalt ønske fra aktører på Helgeland at det ble to slik GDE-er på Helgeland, og fem i hele fylket. Forslaget innebærer kun tre GDE-er i Nordland, og der Helgeland samles i en med hovedsete Mo i Rana. Arbeidsgruppa drøfter i dokumentet Mosjøen og Mo i Rana og har ingen soleklare holdepunkter for å velge det ene framfor det andre stedet, men faller altså tilslutt ned på Rana. Med bakgrunn i de lokaliseringskampene som allerede er på Helgeland er det vanskelig å se for seg at denne saken forstummer uten høylytt politisk kamp.
Saken er nå til intern evaluering i politiet, der blant annet tillitsvalgte og ansatte får komme med innspill. Det endelige utkastet sendes så ut på høring senest 15. oktober.
Ettersom saken ikke er offentlig enda har det vært vanskelig å få kommentarer på de konkrete forslagene fra involverte parter.
Ordfører i Hemnes, Christine Trones, sier i en knapp kommentar at tilstedeværelse og synlighet av politi er holdningsskapende. Om resultatet av reformen bli mindre politi ute i distriktene er dette svært bekymringsverdig.
På lensmannskontoret på Hemnesberget har de vært innstilt på at det kommer endringer, men de har tidligere gitt uttrykk for en forventning om å beholde i alle fall noe i Hemnes.
Steinar Bergem ved lensmannskontoret mener de endringer i kriminalitetsbildet som blir framhevet i reformarbeider virker overdrevet.
– Det framstilles som all kriminalitet er så voldsomt endret. Det stemmer at sosiale media medfører en del nye utfordringer, men det betyr ikke at de «gamle» kanalene er borte. Vi må selvsagt tilpasse oss endret adferd i kriminaliteten uansett hvor polititjenestemennene er stasjonert. Det er ikke mange saker vi ikke kan etterforske ferdig her i Hemnes, men noen ganger dukker det opp ting som krever annen kompetanse, men det gjelder også på større tjenestesteder. Vi har for eksempel Økokrim og Kripos med spesialkompetanse, dette endres ikke om oppmøtestedet for de ansatte endres, mener Bergem.
Les mer om: #Samfunn | #Politikk | #Rikspolitikk
HILSNINGER
Madelen Rustad Brendmo
12 år! Madelen Rustad Brendmo
Angelika Kråkstad
11! Angelika Kråkstad
Jakob Siljesønn Ludviksen
2 år! ! Jakob Siljesønn Ludviksen
Sigrid Falkenhaug
13 år! Sigrid Falkenhaug
Isai Lauknes
6! Isai Lauknes
FOTOSERIER
Smil
Samefolkets dag i Korgen
Full fres
Halloween
Lokaloppgjør: Korgen-Hemnes
Kos og hygge under Hemnesjazz 2018
Hemnesjazz 2018 - diverse
Konserten i Hundneset med Halvard Kjelen & Snorre Sivertsen
Hemnesjazz 2018 - Hundneset

ANSVARLIG REDAKTØR:
KNUT MARTINSEN
TLF: 977 97 333

TIPS OSS:
TIPS@AVISAHEMNES.NO
TLF: 977 97 333

WEBDESIGN:
WWW.DAESIGN.no
TLF: 970 35 284

Avisa Hemnes arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Avisa Hemnes har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.

© 2015 Avisa Hemnes AS